Otevírací doba

Otevírací doba 

Otevřeno - Po-Pá - 9:00-15:00

Po předchozí dohodě,  možno otevřít i v jiný den a hodinu

So - Ne - zavřeno (informujte se předem pokud nás budete chtít navštívit o víkendu. Děkujeme za pochopení.)

O státních svátcích otevřeno pouze po domluvě předem 

Děkujeme za pochopení. 

Zavřeno

Zavřeno ve dnech

Doporučujeme

Skládací elektroskútry značky

I-WALK

ROBSTEP

HTB1htLBSFXXXXaVapXX760XFXXXt - kopie

Zabezpečení našeho obchodu

Zabezpečení našeho obchodu proti nenechavcům.

V souladu se zákonem upozorňujeme naše návštěvníky, že celý prostor QUAD-MOTO SHOPU je uvnitř i vně objektu monitorován kamerovým záznamovým systémem, dálkově spravovaným pultem centralizované ochrany.

Objekt je zároveň pod ALARMEM a nepřetržitě střežen bezpečnostní agenturou.

INFO

!!!  Provádíme - přestavby čtyřkolek pro tělesně postižené !!!

Nabízíme - Profesionální servis ATV, QUAD, MOTO

zákon č. 223/2015 Sb. o odpadech

zákonem č. 223/2015 Sb. byl změněn zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a s účinností od 1.10.2015 doplněn o nový § 38a, odst. 5, ve kterém je stanoveno:

„Povinná osoba a distributor, včetně posledního prodejce, jsou povinni při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik odděleně. Tím nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů.“

Tato povinnost se dle MŽP vztahuje také na vozidla

Oznámení

Náklady dle zákona č.223/2015 Sb., § 38a, odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny

Ceny uvedeny vždy vč. recyklačního příspěvlu.

Obecné info - čtyřkolky ATV

Je možné jezdit se čtyřkolkou po silnici?

Ano! Ale čtyřkolka musí splňovat všechny náležitosti pro provoz na pozemních komunikacích. Proto je výrobci nechávají pro tyto účely homologovat a samozřejmě již z výroby je vybavují vším potřebným. Světly, blikači, atd. Takto vybavený a schválený stroj od prodejce dostanete již s certifikátem COC. Čtyřkolku je samozřejmě nutné také zákonně pojistit. Vhodné pojištění vám nabídne každá pojišťovna.

Jaký řidičák na čtyřkolku?

Přestože v tom mají mnozí řadoví státní úředníci guláš, tak Ministerstvo dopravy a zejména zákon č. 411/2005 Sb. hovoří jasně – pro řízení čtyřkolek v kategoriích T3b, L7e,  je nutné řidičské oprávnění skupiny B. Důležitou informací je také bezpodmínečná nutnost použití ochranné helmy za jízdy v kategorii L7e

Čtyřkolka na dálnici?

S homologovanou čtyřkolkou můžete bez problémů vyrazit i na dálnici. Jedinou podmínkou, kterou stroj musí splňovat je minimální konstrukční rychlost 80 km/hod. Tento údaj zjistíte z technického průkazu čtyřkolky.

Ale musíte si uvědomit, že provoz na čtyřkolce na dálnici je extrémně nebezpečný! 

Kdo se vydá na dálnici se čtyřkolkou, tak to je spíše sebevrah - nedoporučujeme.

Spolujezdec na čtyřkolce?

Ano, většina moderních čtyřkolek umožňuje jízdu se spolujezdcem. Stejně jako řidič, i spolujezdec musí být za jízdy vybaven ochrannou helmou. Pokud chcete vyrazit se spolujezdcem na pozemní komunikaci, musíte se ubezpečit, že je  stroj pro dva jezdce řádně homologován. I tento údaj snadno zjistíte z technického průkazu. Helma povinná u kategorie L7e

Čtyřkolka a dítě jako spolujezdec?

Ministerstvo dopravy spolujízdu dítěte na čtyřkolce důrazně nedoporučuje, ale není zákonem zakázána. Minimální věk spolujezdce na čtyřkolce také neupravuje žádný zákon. I my se kloníme k názoru, že malé dítě by na pozemních komunikacích na čtyřkolce nemělo nikdy být.

Jak „obout“ čtyřkolku?

U drtivé většiny čtyřkolek se stejně jako u automobilů používají bezdušové pneumatiky. Typické čtyřkolkové pneu mají velmi výrazný vzorek, který je určen zejména do terénu. I použitá směs na pneumatiky je měkčí než příkladně u osobních automobilů. Konstrukce pláště je ale oproti nim zjednodušena a je tvořena soustavou tzv. „pláten“ nacházejících se v gumové vrstvě běhounu. Čím více vrstev, tím je pneumatika odolnější proti průrazům, ale je také těžší a přiměřeně dražší. Typický počet pláten u užitkové čtyřkolky jsou čtyři. Neméně důležitá je ale i značka výrobce. Některé levnější pneu jsou vybaveny sice mnoha vrstvami pláten, ale tyto nejsou vyrobeny z polyamidu a jsou velice náchylné na průraz.Čtyřkolky, které často jezdí po silnici, je možné vybavit i pneumatikami se silničním vzorkem, který nabízí mnohem lepší životnost pneu na asfaltu, ale na druhou stranu významně snižují průjezdnost čtyřkolky v těžkém terénu. Pneumatiky pro čtyřkolku se zpravidla nevyvažují, protože rychlosti, ve kterých se pohybují, to nevyžadují. Jedinou výjimkou jsou právě silniční pneumatiky, kde je to dobrá cesta ke zvýšení komfortu jízdy.

Kolik vzduchu do pneu?

Pneumatiky čtyřkolek jsou konstruovány jako nízkotlaké, takže na ně nelze aplikovat obvyklé postupy běžné u automobilů a motocyklů. Také je obvykle nutné použít speciální nízkotlaké měřiče tlaku. Pneu by se primárně měly hustit na hodnoty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze čtyřkolky. Obecně ale lze vysledovat typická pravidla hustění. Pro silniční použití se zpravidla pneumatiky hustí na vyšší tlak v rozmezí 0,6 až 0,9 atm. Do smíšeného a tvrdšího terénu je doporučován tlak v rozmezí 0,4 až 0,6 atm. Pro extrémní bahnité úseky, jízdu v písku nebo hlubokém sněhu se používá velmi malý tlak 0,25 atm i méně. Pneumatika se v tom případě „rozsedne“ a poskytuje díky vyšší styčné ploše se zemí výrazně lepší záběrové vlastnosti a méně se boří do podkladu.

Jaká je životnost pneumatik u čtyřkolek?

To je velice různorodé a je to podmíněno mnoha faktory. Rozhoduje zejména styl jízdy, kvalita pneu, správné huštění, atd. Obecně ale lze říci, že dobré pneu by měly bez problémů vydržet nejméně 3000 - 5000 km. Tento údaj se může zdát paradoxně velmi nízký oproti automobilům, ale najet se čtyřkolkou v terénu tento počet kilometrů je úctyhodný výkon, který běžnému uživateli zabere mnoho měsíců až let.

Info - Nová kategorie T3

K NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 167/2013
- „Kategorie T3“
Definice T3: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg
Kategorie T3 se dělí na:
ČR i SR: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg
a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h – toto se týká našich ATV !!!
1.     Jaký řidičský průkaz umožňuje řízení motor. vozidel v „kategorii T3“?
ČR i SR:  ŘP T bez omezení
              ŘP B do 3500 kg
2.     Jsou nějaká specifika pro vydávání TP pro „kategorii T3“?
ČR - Vydává se Technický průkaz zvláštního vozidla
SR – Tlačivo osvedčenia o evidencii časť II je rovnaké pre všetky kategórie vozidiel, ktoré podliehajú evidencii.
3.     Jaká jsou pravidla ohledně technických kontrol pro vozidla v „kategorii T3“?
ČR - Provozovatel stroje kategorie T3 a jejich přípojného vozidla přistaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě 4 let po jeho prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let.
SR - Do 4 rokov po prvom prihlásení a potom v dvojročných lehotách (§ 47 vyhlášky č. 578/2006 Z. z.)
4.     Jaká jsou pravidla ohledně emisních kontrol pro vozidla v „kategorii T3“
Měření emisí se zatím týká všech čtyřkolek kategorie T3b. Emise T3 může měřit stanice TK, která k tomuto má osvědčení, tzn. musí mít možnost měřit emise kategorie T!
Měření emisí T3 může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.
5.     Jsou nějaká omezení pro silniční provoz (např. omezení pro silnici 1.tř)?
ČR - Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, (361/2000 Sb. §43 (2)):
1) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
2) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
3) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
SR - Pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať:
1) v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín
2) v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín (§ 39 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.)
6.     Jaká je povinná výbava pro vozidla v „kategorii T3“?
ČR - Pro vozidla kategorií T a SS platí ustanovení odstavce 1 přílohy 12 vyhl. č. 341/2014 Sb.
a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
c) každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.
SR-  http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=59781
7.  Je povinná přilba pro „kategorii T3“?
ČR – zatím není
SR – zatím není. Zákon č. 8/2009 Z. z., - pre kategóriu T3 použitie ochrannej prilby nie je stanovené
8. Homologace pro dvě osoby v kategorii T3b?
ČR i SR: s výjimkou některých krátkých modelů Gladiator X450 a Gladiator X520 v kategorii T3b jsou všechny ostatní čtyřkolky homologované jako dvoumístné. Pozor tedy na změnu oproti kategorii L7e – tam jsou i krátké homologované pro 2 osoby.
UM motorcycles

Motocykly americké značky UM Motorcycles s obsahem motoru 125 i 300cc

www.um-motorcycles.cz

775656_51d22efafa7e4ad59ccec3747b5083a3~mv2

Nové webové stránky na moto

Na našich nových webových stránkách najdete TOP MOTOCYKLY.

www.motocykly-top.cz

Autorizovaný prodejce

Naše firma se zabývá prodejem motocyklů a skútrů značek ZONTES, UM MOTO, JAWA, BENELLI, KEEWAY, SYM, LEM, MASAI, HORWIN, PEDA, DAYI, BARTON, GRASS

 

benelli_logoBIG

logo

images

LEM-logo

USGGYt0g_400x400

a dalších značek

imagesCAXDMHIL

imagesCAE5XQE7

Elektrické tříkolky

Elektrické tříkolky 

- více info zde

a

Elektrické skútry
POLARIS

Prodej čtyřkolek, servis, prodej náhradních dílů a doplňků.

LOGO POLARIS 2

CECTEK

 Servis, prodej náhradních dílů 

imagesCACOR06A